Miten listaamattomien osakkeiden kauppakirja laaditaan? – Kauppakirjamalli

30.05.2021

Kun on tullut oltua mukana sadoissa uusien ja ei niin uusien listaamattomien osakkeiden kaupoissa, on väistämättä tullut törmättyä monta kertaa kysymykseen; millainen kauppakirja tai sijoitussopimus kannattaa tehdä. Avaan tällä kertaa, mitä kauppakirjan laatimisessa kannattaa huomioida, kun kauppaa tehdään olemassa olevilla listaamattomilla osakkeilla. Lopusta löytyy myös ladattava kauppakirjamalli, jota voi halutessaan käyttää jos tarvetta on. 

Siitä on hyvä aloittaa, että kauppakirja on aina tärkein asiakirja, minkä tahansa kaupankäynnin yhteydessä, myös listaamattomien osakkeiden kaupoissa. Kauppakirja kannattaa tehdä aina kirjallisesti, koska se toimii virallisena todistuksena siitä, mitä kaupan osapuolet ovat sopineet kaupasta ja sekä sen ehdoista. Jos kauppoja ollaan hoitamassa ilman välittäjää, vastaa osakkeiden myyjä lähtökohtaisesti kauppakirjan laadinnasta.

Kaupanteon yhteydessä laadittu kauppakirja käydään vielä läpi kaupan osapuolten kesken ja allekirjoitetaan. Molemmat osapuolet, myyjä ja ostaja, saavat omat kappaleensa allekirjoitetusta kauppakirjasta todisteeksi kaupasta.


Kauppakirjan sisältö

Kauppakirjaan kannattaa kirjata kaikki sovitut ehdot ja yksityiskohdat, kuten 

-Kaupan osapuolet (myyjän ja ostajan tiedot)

-Kaupan kohde (kaupankohteena oleva yritys, osakesarja, osakkeiden lukumäärä ja osakenumerot)

-Kaupan ehdot (kauppahinta, omistusoikeuden siirtyminen, maksuehdot ja varainsiirtoveron suoritus)

-Muut mahdolliset kaupan ehdot 

Huom! Mikäli kaupan yhteydessä sovitaan muista erityisehdoista, on syytä huomioida, etteivät sovitut asiat jää vain suulliseksi vaan ne päätyvät myös aina kauppakirjaan kirjallisesti. 


Ole tarkkana kauppakirjan laadinnassa 

Kuten aiemmin mainitsin, kauppakirja on tärkein asiakirja myös listaamattomien osakkeiden kaupassa ja mikäli sen laadinnassa tapahtuu virheitä, voivat vaikutukset olla ikäviä. Pahimmassa tilanteessa puutteellinen kauppakirja voi johtaa koko kaupan purkuun tai muihin epäselvyyksiin kaupanteon jälkeen.
Jos kauppakirjan tai muiden mahdollisten kauppoja koskevien asiakirjojen laadinta tuottaa sinulle osakkeiden myyjänä tai ostajana epävarmuutta, suosittelen konsultoimaan sopimusjuridiikkaa ymmärtävää lakimiestä tai -naista. 


Hyviä ja turvallisia listaamattomien osakkeiden kauppoja!


Lataa alapuolelta kauppakirjamalli

Etsitkö listaamattomille osakkeille ostajaa? - Pyydä tarjous!