Kaupankäynti käytäntö

1. Ostaja-Investin yhteisö vastaanottaa tarjouspyyntöjä suomalaisten listaamattomien yritysten osakkeista/osuuksista.

2. Ostaja-Investin yhteistö tekee hintatarjouksia suomalaisten listaamattomien yritysten osakkeista/osuuksista. Tarjoukset tehdään sähköpostitse ja ne ovat voimassa 24 tuntia sähköpostin lähetyksestä. 

3. Mikäli osakkeiden/osuuksien myyjä hyväksyy 24 tunnin kuluessa kirjallisesti tarjouksen, aloitetaan kaupankäynnin toimenpiteet viipymättä. 

4. Ostaja-Investin yhteisö pyytää myyjältä kauppakirjaan vaadittavat tiedot, muodostaa kauppakirjan ja toimittaa sen myyjälle tarkistettavaksi/hyväksyttäväksi. 

5. Kun kauppakirja on myyjän toimesta tarkistettu/hyväksytty, Ostaja-Investin yhteisö allekirjoittaa (joko perinteisesti tai sähköisesti) puolestaan kauppakirjan ja toimittaa sen myyjälle allekirjoitetavaksi. (joko sähköisesti tai postitse). 

6. Kun kauppakirja on molempien osapuolten osalta allekirjoitettu, Ostaja-Invest yhteisö suorittaa kauppakirjassa sovitun kauppasumman. Kauppakirjan allekirjoitusten ja maksusuorituksen jälkeen osakkeiden/osuuksien omistus- ja hallintaoikeus siirtyy myyjältä ostajalle. 

7. Ostaja-Investin yhteisö toimittaa allekirjoitetun kauppakirjan osakkeiden/osuuksien siirtoa varten (joko osakkeiden/osuuksien säilyttäjäyhtiölle tai säilyttäjäpankille). 

8. Kun osakkeiden/osuuksien siirto on säilyttäjä yhteisön/säilyttäjäpankin toimesta toteutettu, suorittaa Ostaja-Investin yhteisö varainsiirtoveron maksamisen ja kaupankäynti on valmis. 

(päivitetty 15.6.2022)