Mitä veroseuraamuksia listaamattomien osakkeiden myynnistä syntyy?

24.10.2021

Mukavaa syksyä lukijoille! 

Osakekauppojen yhteydessä kuulemme silloin tällöin myyjiltä kysymyksiä liittyen veroasioihin. Käydään tämän kertaisessa kirjoituksessa läpi, mitä veroseuraamuksia listaamattomien osakkeiden myynnistä syntyy.

Varainsiirtovero

Toisin kuin pörssilistattujen osakkeiden osalta, listaamattomien osakkeiden myynnistä syntyy velvollisuus varainsiirtoveron maksuun. Verovelvollinen varainsiirtoverosta on luovutuksen saaja, eli osakkeiden ostaja ja hän vastaakin yleensä sen maksamisesta. Varainsiirtovero on ilmoitettava ja maksettava oma-aloitteisesti. Varainsiirtoveron määrä on listaamattomien osakkeiden osalta 1,6% (2021). 

Huom! Varainsiirtoveroa ei tarvitse suorittaa niissä tilanteissa, joissa veronmäärä jää alle 10 euron. 


Luovutusvoitto (Myyntivoitto)

Niin pörssilistattujen että listaamattomien osakkeiden luovutusvoitot eli myyntivoitot verotetaan samalla tapaa. Myyntivoittoa syntyy, kun osakkeet myydään tai vaihdetaan korkeammalla hinnalla kuin millä ne on aikoinaan hankittu.

Yksityishenkilöomistajien osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto verotetaan pääomatulona. Vuonna 2021 pääomatulon veroprosentti on 30%, kun pääomatuloverotettavat tulot ovat enintään 30,000 euroa vuodessa ja 34%, kun pääomatuloverotettavaa tuloa on enemmän kuin 30,000 euroa vuodessa. Yhteisöomistajien osalta myyntivoitoissa menee verotus yhteisöverokannan mukaan, joka on vuonna 2021 20%. 

Myyntivoitto saadaan, kun osakkeiden myyntihinnasta vähennetään hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet kulut. Ostettujen osakkeiden hankintameno on niiden ostohinta.

Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama voidaan vähentää hankintamenon sijaan, jos se tuottaa edullisemman lopputuloksen verovelvolliselle. Hankintameno-olettama on 20 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu alle 10 vuotta ja 40 % myyntihinnasta, kun omaisuus on omistettu vähintään 10 vuotta. Yhteisöomistaja ei voi käyttää hankintameno-olettamaa.


Muista verovapaat luovutusvoitot!

Osakkeiden myyntivoitot ovat verovapaita, mikäli osakkeiden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, eikä sinulla ole muita omaisuuden myyntituloja verovuodelta. (2021)


Huom! Kirjoittaja ei ole verotuksen asiantuntija, eikä kirjoituksen ohjeistuksia tule ottaa veroneuvontana. Kirjoittaja ei ole vastuussa niiden oikeudellisuudesta. Paras tieto löytyy aina verottajan sivuilta www.vero.fi

Aineiston lähteet vero.fi , veronmaksajat.fi


Etsitkö listaamattomille osakkeille ostajaa? - Pyydä tarjous!