Minkä arvoiset listaamattomat osakkeeni ovat?

10.10.2021

Joku fiksu saattaisi neuvoa, että selvitä kyseisen yhtiön viimeisimmästä osakekaupasta myyjän ja ostajan sopima osakekohtainen hinta ja kerro se omistamiesi osakkeiden kappalemäärällä. 

Hyvä idea! - Fiksun neuvo toimii mainiosti pörssilistattujen yhtiöiden osakkeiden osalta. Niillä käydään päivittäin kauppaa ja viimeisimmät kauppahinnat löytyvät helposti osakevälittäjien nettisivuilta. 

Saman neuvon soveltaminen listaamattomien yhtiöiden osakkeiden osalta ei toimikaan niin helposti, koska juuri listaamattomuuden takia osakkeilta puuttuu reaaliaikainen kaupankäyntitieto. Emme saa helposti selvitettyä, milloin mahdollisia kauppoja on tehty ja millä hinnoilla. Tästä johtuen, useinmiten ainoa keino selvittää omien omistamiesi osakkeiden arvo, on aloittaa tekemällä arvonmääritysanalyysi kyseiselle yhtiölle.


Arvonmääritys analyysi listaamattomille yrityksille

Todettakoon alkuun, että arvonmääritysanalyysin tekeminen listaamattomille yrityksille voi olla erittäin haastavaa. Yritysten kirjo muodostuu eilen perustetusta startup-yrityksestä parhaimmillaan satoja vuosia toimineisiin vakiintuneisiin perheyrityksiin. Osalta listaamattomista yrityksistä puuttuu vielä kaikki liiketoimintaan liittyvät luvut ja vaikka lukuja olisikin olemassa, ei analysointi ole välttämättä helppoa, koska listaamattomilla yhtiöillä ei ole yhtä tiukkoja kirjanpito- ja tiedonantovelvollisuuksia kuin pörssilistatuilla yhtiöillä. Tuttu kirjanpitäjä totesikin aikanaan hyvin, että listaamattomien yritysten tuloslaskelmat ovat kaikki omia "taideteoksiaan". Jostain arvonmäärityksen analyysi on kuitenkin aloitettava.


Arvonmääritysmenetelmän valinta 

Ennen kuin aloittaa listaamattoman yrityksen arvon analysoinnin, on tärkeää valita kyseiselle yhtiölle mahdollisimman sopiva arvonmääritysmenetelmä. Osa menetelmistä on sopii paremmin aikaisen vaiheen yrityksille, joilta luvut vielä puuttuvat ja osa paremmin vakiintuneemmille yhtiöille, joista konkreettisia talouslukuja ja historiatietoja on saatavilla. Alla erilaisia arvonmääritysmenetelmiä:

- DCF (Discounted Cash Flow), kassavirtojen diskonttausmenetelmä
- CCA (Comparable Company Analysis), verrokkiyhtiö analyysimenetelmä
- RFS (Risk Factor Summation), kahdentoista parametrin riskianalyysimenetelmä
- Berkus -menetelmä, viiden parametrin analyysimenetelmä
- Scurecard -menetelmä, ka. + 7 parametrin analyysimenetelmä
- First Chicago -menetelmä, skenaarioanalyysimenetelmä
- VC -menetelmä, nykyarvoon/exit-arvoon/tuottovaatimukseen perustuva analyysimenetelmä
- IVR (Intangible Valuation Renaissance), aineettomien hyödykkeiden analyysimenetelmä
- Reaalioptio -menetelmä

Pyrin avaamaan myöhemmissä blogikirjoituksissa tarkemmin kyseisiä arvonmääritysmenetelmiä ja niiden heikkouksia sekä vahvuuksia. 

Yhteenvetona on kuitenkin hyvä muistaa, että listaamattomien yritysten analysointiin kuuluu lähes aina merkittävä määrä erilaisia olettamuksia, muuttujia ja arvioita. 


Haluatko hintatarjouksen listaamattomille osakkeillesi?