Milloin listaamattomat osakkeet kannattaa myydä?

17.10.2021

Kuten ensimmäisessä blogitekstissä kirjoitin, listaamattomien osakkeiden ostaminen on usein huomattavasti myymistä helpompaa. Ostomahdollisuuksia kyllä tulee, mutta myyntimahdollisuudet hyvilläkin listaamattomilla osakkeilla voivat olla pitkäänkin kiven alla. Tämä voi toki olla monelle hätäiselle myyjälle hyväkin asia, koska laadukkaiden yritysten omistaminen on lähtökohtaisesti kannattavampaa kuin omistamatta oleminen. 

Yrityksen ja osakkeenomistajan omiin tilanteisiin tulee luonnollisesti matkan varrella muutoksia. Alla muutama tilanne, joissa osakkeiden myyminen voi olla ajallisesti tai taloudellisesti järkevää. 

Yhtiön luonne on muuttunut, eikä vastaa enää omistajan odotuksia

Tilanne, jossa omistettavan yhtiön liiketoimintaan vaikuttavissa asioissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja nykytilanne ei vastaa enää niitä odotuksia, joita omistajalla alunperin yhtiöstä oli. Esimerkiksi liiketoimintamallin tai strategian täyskäännös voi muuttaa omistajan motiiveja omistaa yhtiötä ja olla järkevä syy luopua osakkeista. 

Osakkeista on saatavissa "liian" hyvä hinta

Jos nykyinen omistaja arvioi, että potentiaalinen ostaja olisi valmis maksamaan osakkeista enemmän kuin niiden "oikean" arvon, on taloudellisesti järkevä ajankohta myydä osakkeita.

Liian iso osa varallisuudesta on kertynyt yhteen yritykseen

Mikäli omistettavan yrityksen osakkeiden arvo on noussut omaan varallisuuteen nähden kohtuuttoman suureksi, voi riskienhallinnan näkökulmasta ainakin osakkeiden osittainen myyminen olla erittäin järkevää. Menestyvien yritysten perustajat ja alkuvaiheen sijoittajat päätyvät hyvinkin usein tähän tilanteeseen.

Parempi sijoituskohde tiedossa 

Kun sijoittaja arvioi, että jonkin toisen yrityksen omistaminen tarjoaa selvästi houkuttelevan tuotto-riskisuhteen nykyiseen verrattuna, on osakkeiden myyminen paremman sijoituskohteen takia lähtökohtaisesti aina järkevää. 

Verotuksellinen näkökulma

Myyntitappioiden hyödyntäminen tappiollisia tai voitollisia osakkeita myymällä voi olla taloudellisesti järkevää. Sijoittajalla on myös kalenterivuodelle alle 1000 euron myyntihintojen verovapaus, eli voitollisia osakkeita voidaan myydä 1000 euron edestä verovapaasti, mikäli muita omaisuuden myyntejä ei ole. 

Rahan tarve sijoitusten ulkopuolella

Mikäli arkielämässä tulee tilanne, että edessä on suurempi menoerä (esimerkiksi oma asunto tai remontti), voi osakkeiden myyminen tulla ajankohtaiseksi. Arkinen elämänlaatua parantava hankinta on aina perusteltu syy osakkeiden myymiselle.


Etsitkö listaamattomille osakkeille ostajaa? - Pyydä tarjous!