Kuolinpesä – listaamattomien osakkeiden myynti

20.03.2023

Mukavaa kevään alkua blogin lukijoille!

Tämän kertaisen kirjoituksen tavoite on auttaa kuolinpesien (puhekielessä usein perikuntien) osakkaita ymmärtämään, miten listaamattomien osakkeiden, kuten esimerkiksi vanhojen puhelinyhtiöosakkeiden myyminen menee juridisesti oikein ja toteutetaan käytännössä. Tämä asia voi tuntua monimutkaiselta, mutta todellisuudessa prosessi on varsin yksinkertainen. Olemme Ostaja-Investillä tehneet viimeisen vuoden aikana useita kymmeniä kauppoja kuolinpesien kanssa, joten käytännöt tulleet tutuksi.

Päätöksenteko

Kuolinpesän omaisuuden, kuten listaamattomien osakkeiden myymisestä päätöksen lähtökohtaisesti tekee kuolinpesän osakkaat yhdessä ja yksimielisesti. Jossain tapauksissa käräjäoikeiden määräämä pesänselvittäjä voi tehdä kuolinpesän omaisuuden myymisestä itsenäisen päätöksen.

Kaupanteko 

Kun päätös listaamattomien osakkeiden myynnistä on tehty ja osakkeille ostaja tiedossa, muodostetaan osakekaupasta kauppakirja, jonka osapuoleksi tulevat kuolinpesä ja osakkeiden ostajataho. Kaupan teko ja kauppakirjan allekirjoittaminen voidaan hoitaa kuolinpesän ollessa myyjänä kahdella tapaa.
1. Jokainen kuolinpesän osakas osallistuu kaupantekoon ja allekirjoittaa kauppakirjan omasta puolestaan
2. Kuolinpesän osakkaat valtuuttavat jokainen valtakirjalla yhden henkilön tekemään osakekaupat ja allekirjoittamaan kauppakirjan

Osakkeiden siirto kuolinpesältä ostajalle (arvo-osuustilillä olevat osakkeet) 

Mikäli osakekaupan kohteena olevat listaamattomat osakkeet ovat kuolinpesän arvo-osuustilillä, tulee ne kaupanteon yhteydessä saada siirrettyä ostajatahon arvo-osuustilille. Osakkeiden siirrosta vastaa kuolinpesän säilyttäjäpankki. Säilyttäjäpankki vaatii osakekaupan hyväksymiseksi ja osakkeiden siirtoon seuraavat asiakirjat:
1. Kuolinpesän perukirja
2. Valtakirjat kuolinpesän osakkailta (mikäli yksi henkilö valtuutettu tekemään kaupat)
3. Kauppakirjan (osalle pankeista käy sähköisesti allekirjoitettu, osalle ei)

Verotus osakekaupasta

Osakkeiden myynnistä voi syntyä kuolinpesälle luovutusvoittoa, jota verotetaan pääomatulona. Kuolinpesä on erillinen verovelvollinen, joten verot osakkeiden myynnistä määrätään kuolinpesän maksettavaksi, eikä niitä siis jaeta verotuksessa kuolinpesän osakkaiden tuloiksi.

Etsitkö kuolinpesän omistamille listaamattomille osakkeille ostajaa?